Værdigrundlag
 
Skolens virke bygger på værdierne:

  • Engagement
  • Fællesskab
  • Respekt
  • Tryghed

Det betyder bl.a. at elever, forældre og personale:

  • Er aktivt medvirkende i elevens skolegang, tager medansvar og er ambitiøse
  • I fællesskab skaber læring, ople­velser og traditioner
  • Er loyale overfor fælles beslutnin­ger
  • Accepterer hinandens forskellighe­der
  • Kender til og accepterer hinandens forventninger og krav.