Elevråd og elevdemokrati

Indflydelse

Elevrådet er elevernes fælles talerør overfor skolens bestyrelse, ledelse og lærere. Gennem elevrådet får eleverne indflydelse på, hvad der sker på skolen.

I skolens bestyrelse har eleverne to medlemmer, som fremfører elevernes synspunkter og ønsker overfor den øverste ledelse. Ideer og forslag fra eleverne modtages som regel positivt, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer er meget interesserede i at høre “brugernes” mening om skolen.

I dagligdagen er det samarbejdet med ledelsen og lærerne, der er vigtigst. Der er etableret et godt samarbejde, og ofte bliver elevernes forslag fulgt, hvis ikke det strider meget mod ledelsens og lærernes holdninger.

Generelt gælder det om at have undersøgt tingene ordentligt, så er der meget gode muligheder for at få indflydelse.

Klasserepræsentanter

Hver klasse vælger en repræsentant og en suppleant til elevrådet.

Elevrådet vælger en formand, som bl.a. indkalder til møderne, og som også er det ene af elevernes medlemmer i bestyrelsen.