Tyvstartere

Hyllehøjskolens SFO har et tæt samarbejde med daginstitutionerne i lokalområdet. Inden førskolebørnene starter på Hyllehøjskolen holdes der overleveringsmøder og børnene kommer på besøg sammen med deres børnehave.

Kommende tyvstartere og deres forældre inviteres på besøg i SFOen.

I Tyvstarterperioden arbejder vi for at gøre børnene skoleparate. Gennem faste strukturer, leg og læring, forskellige opgaver og holddeling med 0. klasse øves sociale og faglige kompetencer.

Vi arbejder meget med at børnene bliver selvhjulpne bl.a. i forhold til spisning, påklædning og toiletbesøg.

Vi arbejder med konceptet "Fri for mobberi".

 

Overgang mellem skole og SFO

Vi har årgangspædagoger som har undervisning i klasserne og som deltager i teamsamarbejde omkring klasserne.

Lærere og pædagoger samarbejder omkring børnenes generelle trivsel og udvikling.

 

Læs mere om tidlig sfo her: http://www.middelfart.dk/Borger/Born%200-6%20aar/Dagtilbud/Tidlig%20SFO