Hyllehøjskolens SFO er et tilbud til børn fra 0. til 3. klasse. I SFOen har børnene både mulighed for at lege frit og deltage i voksenstyrede aktiviteter.

SFOen holder til i lokaler i tilknytning til indskolingen. Vi har krearum og køkken, hvor der bliver lavet sund eftermiddagsmad, og vi har en hytte i skoven, som vi bruger hele året. Vi har SFO 2 til de ældste børn i en særskilt bygning. Når førskolebørnene starter hvert år d. 1.3., holder de til i SFOs lokaler.

Vi har særdelses gode udearealer, hvor børnene kan klatre i træer, grave huller, lege i huler, køre BMX, spille fodbold og lege på legeplads eller i hal.

Vi har en lang tradition for samarbejde med lokale klubber og foreninger, hvor børnene i tryghed introduceres for et bredt udvalg af fritidsaktiviteter.

Vi har et tæt samarbejde med lærerene i indskolingen og arbejder sammen om det hele barn.

 

Vores mål at børnene trives og i trygge rammer udvikler sig til selvstændige og rummelige individer.

 

Vi ser en værdi i legen, hvor børnene har mulighed for at udvikle sig og styrke deres sociale kompetencer. Legen er et udtryk for at børnene trives og har det godt med hinanden. Som fagpersoner understøtter vi legen, ved aktivt at hjælpe det enkelte barn til at deltage på egne vilkår.

Vi ser at børnene trives, når de er glade og aktive og engagerede i SFOens dagligdag.

Vores hverdag er opbygget med både voksenstyrede aktiviteter og fri leg. Vi prioriterer at være ude hver dag.

Der er café hver dag, hvor børnene får sund og varieret eftermiddagsmad.

Vi har mange traditioner, som vi er glade for, bl.a. holder vi fødselsdag en gang om måneden.

 

Den kommunalt besluttede ramme: klik her