Uddannelsesparathed

Nyhed billede
Skolen skal fra i år vurdere, om eleverne i 8. klasse er uddannelsesparate på en ny måde. Der er nogle faglige, personlige og sociale forudsætninger, der skal være på plads, for at den enkelte elev vurderes uddannelsesparat. I praksis laves der en uddannelsesparathedsvurdering (upv) i elevplanen. De elever, der ikke vurderes uddannelsesparate, får udvidet vejledning af UU-Lillebælt og skolen støtter op med undervisningsaktiviteter.

De faglige forudsætninger vurderes ud fra elevens karaktergennemsnit. Såfremt eleven har et gennemsnit på over 4, vurderes det, at eleven har de faglige forudsætninger på plads.

På de personlige og sociale områder er der tale om en anden type vurderinger, da der er tale som forudsætninger, der kan betegnes som dyder.

De personlige forudsætninger indbefatter motivation, selvstændighed, ansvarsfuldhed, mødestabilitet (punktlighed) og valgkompetence.

De sociale forudsætninger indbefatter samarbejdsevne, respekt og tolerance.

Begrebet uddannelsesparathed er i familie med undervisningsparathed, som vi arbejder med fra det øjeblik, eleverne starter på Hyllehøjskolen. Vi taler fx med eleverne om, hvor vigtigt det er at møde til tiden. Og vi sætter dem i situationer, hvor de skal øve sig i at samarbejde. Med upv’en bliver dette arbejde sat i skarpere perspektiv!
 • ikon
  Mette Bech Jordal den 18-09-2014
  Vedr. Camps.
 • ikon
  Simon Hempel-Jørgensen den 18-09-2014
  Hermed invitation til stormødet mellem forældre, ledelse, lærere og skoleudvalgsformanden om lektier og opfølgning folkeskolereformen. Mødet foregår 7. oktober 18.30-20.30. Bemærk at der skal meldes til via ForældreIntra
 • ikon
  Mette Bech Jordal den 17-09-2014
  Fritidsklubbens aktiviteter i efterårsferien
 • 22-09-2014
  13:00-16:00
  IT-lærernetværk ·
  1
 • 22-09-2014
  17:00-19:00
  forældremøde · 0A
  1
 • 23-09-2014
  19:00-21:00
  Forældremøde 2.a · 2A
  1
 • 24-09-2014
  08:00-08:45
  Skolekoncert for indskolingen, Nussbaum/Kolerus Kvartet · 1A · 1B · 2A · 2B · 3A · 3B
  1
 • 24-09-2014
  17:00-19:00
  Forældremøde 6.b · 6B
  1
 • 25-09-2014
  14:00-16:00
  Kursus ·
  1